เชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจจัดงานมหกรรมอาหารผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมปั้นฝันเชื่อมคนทุกวัย สู่ Start Up เชียงรายเมืองแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดกำลังเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามการเกิดฝนตกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าขณะนี้เกิน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งคืนสภาพถนนต้นไม้หักล้มหลายจุดหลังฝนฟ้าคะนอง

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2…