เชียงรายจัดพิธีอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ…

13เมษายนร่วมตักบาตรป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและร่วมกิจกรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอขอบคุณ นักวิ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมการ วิ่งสู่เส้นชัย “คีรีชัย…

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมสภากาแฟ” พบปะหารือข้อราชการส่วนท้องถิ่นปี2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

เทศบาลนครเชียงรายและวัดพระแก้วจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2565

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…