พร้อมเปิด “ถนนคนเดินเชียงราย” หลังปิดมานานเพราะพิษโควิด-19

520

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ที่ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย ประชุมร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินเชียงราย (กาดเจียงฮายรำลึก) เพื่อเตรียมเปิดถนนคนเดิน ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ทั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงราย มาให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับ การลงทะเบียน “คนละครึ่ง” เพื่อบริการนักท่องเที่ยว หรือลูกค้า อีกด้วย

ทั้งนี้การประชุม นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เน้นย้ำว่า ก่อนเปิดถนนคนเดิน ในวันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 หลังจากปิดมานานเพราะสถานการณ์ โควิด19 ตั้งแต่คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ในสกัดกั้นโรคไวรัสโควิด19 ให้งดกิจกรรมถนนคนเดินทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา หรือกว่า 6-7 เดือนแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้ขอให้พ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาขายสินค้า รวมทั้งต้องมาตั้งแผงสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และทุกร้านค้าต้องมีเจลล้างมือให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยวด้วย

ส่วนการดำเนินการของทางเทศบาลนครเชียงราย ยังคงเก็บเงินค่าแผง ละ 5 บาท เช่นเดิม จะมีการตั้งจุดคัดกรอง ทั้ง พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุดคัดกรอง ตลอดถนนธนาลัย ที่จัดถนนคนเดิน  รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร และร้านค้าจะต้องปิดในเวลา 23.00 น.

ทั้งนี้ ถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก ได้ปิดไปตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 และ เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการเปิดและได้รับการอนุมัติให้มีการดำเนินได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันทุกขั้นตอน ซึ่งการเปิดถนนคนเดินครั้งนี้ จะเป็นการเปิดเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งถนนคนเดินจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์

โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้แจ้งแก่ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับทราบว่า ล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีประกาศฉบับที่ 14 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 17 ซึ่งมีเนื้อหายกเลิกคำสั่งเดิมและให้ผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่างโดยหนึ่งในนั้นคือถนนคนเดิน แต่มีข้อกำหนดต่างๆ ให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดได้แก่การทำความสะอาด การให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดบริการล้างมือ ให้เว้นระยะห่างทั้งการนั่งและยืนอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัส การปิดกั้นร้านด้วยพลาสติก ฯลฯ นอกจากนี้จะมีมาตรการเสริมคือจัดให้มีทางเข้าและออกอย่างจำกัดเพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดิน เบื้องต้นได้กำหนดให้มีจำนวน 8 จุด ได้แก่ จุดที่ 1.สามแยกหนองสี่แจ่ง 2.สามแยกพระพรหม 3.สามแยกด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ถนนรัตนาเชต 4. สามแยกโบสถ์คริสต์ ถนนรัตนาเขต 5.สี่แยกออมสินด้านทิศตะวันออก 6.สี่แยกออมสินด้านทิศตะวันตก 7.สี่แยกหมอประจักษ์ 8.แยกโรงเรียนดำรงฯ และมีการปิดกั้นบางจุดเพื่อให้สามารถควบคุมการคัดกรองได้ รวมทั้งมีข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้ลดการสนทนาสอบถาม เช่น ติดป้ายสินค้า งดสินค้าที่ไม่ได้กำหนด ฯลฯ และจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบว่าร้านค้าใดฝ่าฝืนจะยกเลิกการจำหน่ายสินค้ายกพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมได้กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกร้านค้าได้จัดแต่งร้านโดยเน้นเอกลักษณ์แบบล้านนาและขอให้ทุกคนแต่งกายชุดพื้นเมืองและควรพูดภาษาคำเมือง ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อนักท่องเที่ยวและแต่งกายล่อแหลมอนาจาร ห้ามจำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ฯลฯ รวมทั้งยังมีข้อกำหนดปลีกย่อยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ไปเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงฤดูหนาวนี้เกิดความประทับใจด้วย.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.