สธ.ควบคุมอาหารในกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากและวันหมดอายุ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน…

สาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้านที่จัดกระเช้าหรือตะกร้าของขวัญ จะต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ชัดเจน…

เปิดสะพาน ไทย – ลาว แห่งที่ 4 คึกคัก นักท่องเที่ยวและประชาชน ใช้บริการเพียบ

หลังจากที่สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เชื่อม อ.เชียงของ กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย…

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว ครั้งที่…

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว ครั้งที่ 11…