โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายคว้ารางวัลทอล์คโชว์ “ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “

วันที่ 11 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัชกร ผลสุด นางสาววีณา…

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 ก.ย.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

เพชรยอดมงกุฎ” เพชรเม็ดงามประดับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย”

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด…

วันที่ 8 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“น้องเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์พี่เทศบาล 6 นครเชียงราย”

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด…