“ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย…

“แอ่วเหนือ ปั่นม่วน ครั้งที่ ๑” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเจียงฮาย” 

16 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวขอบคุณทางชมรมคนรักรถจักรยานบีเอ็มเอ็กโบราณ เชียงราย…

“๑๒ พฤศจิกายน ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” (กระทงใหญ่)

นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธาน เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง…

วันที่ 11 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“เทศบาลนครเชียงราย จัดกำลังชุดปฎิบัติการกู้ภัยทางน้ำ…

วันที่ 11 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดกำลังชุดปฎิบัติการกู้ภัยทางน้ำ พร้อมเรือกู้ภัย…