นครเชียงรายโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ…

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

ทน.เชียงราย ทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา…

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีกราบสักการะพระแก้วเก้าโพธิญาณ

วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

ดอกซากุระที่โรงเรียนบรรพจวิทยาบนดอยผาตั้งบานสวยงามนักท่องเที่ยวแห่ชม

หลังจากที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยอดดอยต่างในจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องสาเซลเซียส…