เทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล…

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

นครเชียงราย…

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานมาณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน…

อ.เฉลิมชัยฯ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ศิลปินเชียงราย ร่วมแถลงข่าวโครงการ …

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายวันชัย จงสุทธานามณี…

ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔

วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…