นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย…

วันที่ 25 พ.ค. 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย…

ฝ่ายงานซ่อมบำรุง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฝาท่อจุดที่ชำรุด

21 พ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุง…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน…

18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพบปะการรายงานตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม…

17 พ.ค. 62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…