นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามการเกิดฝนตกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าขณะนี้เกิน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งคืนสภาพถนนต้นไม้หักล้มหลายจุดหลังฝนฟ้าคะนอง

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2…

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564…

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่…

เทศบาลนครเชียงรายแสดงความยินดีและขอต้อนรับรองปลัดเทศบาลนครเชียงรายอีกหนึ่งท่าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

น้ำมาเร็วกว่าทุกปี ปลาหลายชนิดขยายพันธุ์วางไข่ในป่าชุ่มน้ำ…

ป่าชุ่มน้ำกลับมาเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ปลาอีกครั้งหลังจากที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุ่มน้ำเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้…