เทศบาลนครเชียงรายคืนผิวการจราจรถนนธนาลัยดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด180วัน

23 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจผิวการจราจร ถนนธนาลัย…

27ธันวาคมขอเชิญชวนร่วมตักบาตรดอกไม้สดหนึ่งเดียวในล้านนา

วันที่ 22 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย…

15 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เชียงรายสบายดีเชียงรายปลอดภัยประดับไฟหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศ 

15 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง…