ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยอแซฟวิชัย ยงเมธาวุฒิ บิดานายแพทย์วิฑูรย์…

30 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

18 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง และดร.ปรีชา อนุรักษ์…

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

16 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่…

นายอำเภอแม่สรวยเข้าพบปะและหารือเชียงรายเมืองน่าอยู่กับเทศบาลนครเชียงราย

15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสงี่ยม แสนพิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์…

15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

พ่นหมอกควันเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

11 มิ.ย. 64 นางผ่องพรรณ ปินตาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประสานกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย…