การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำปี2565เทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

นายกเทศบาลตำบลสถานเยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…

หากเอ่ยถึงน้ำกกสายเก่า หรือน้ำกกสายใน หลายคนคงนึกออกว่าไหลผ่านจุดไหนบ้าง หากอยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำกกเส้นนี้…

อ.เฉลิมชัย พระ ว.…

วันที่ 25 มิ.ย.65 ที่ วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย…

ชงยูเนสโกขึ้นแท่นเชียงรายเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก

ที่ วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย…