แก้ปมดราม่าขายลูกพลัมโครงการหลวงดอยแม่สลอง ยืนยันเร่งช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 10 พ.ค.64 จากการณีที่มีข้อความส่งต่อทางโซเชียล ถึงการขอความช่วยเหลือในการกระจายผลลูกพลัมจู่หลีสด…