18 มิ.ย.63 อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ และคณะศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย, คุณชัชวาล พริ้งพวงแก้ว พร้อมด้วยภริยา…

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงรายลงนามความร่วมมือโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…