สถาบันการศึกษาไทยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วม…

ม.มิชิแกน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงพื้นที่ชุ่มน้ำ ในบริเวณ แม่น้ำ กก แม่น้ำอิง…

เชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจจัดงานมหกรรมอาหารผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมปั้นฝันเชื่อมคนทุกวัย สู่ Start Up เชียงรายเมืองแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดกำลังเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ…