โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลผลคะแนนทดสอบโอเนตสูงสุด

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์…

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดพระอุปคุตเสริมสิริมงคลกับชีวิต

2 ก.ย.63 “วันเป็งปุ๊ด” สืบเนื่องมาจากความเชื่อว่า พระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์…